Espai Test

Mas casanova

Espai Test Agrari

El juliol del 2023 va començar l'Espai Test a la Casanova, el primer de ramaderia a Catalunya. Es tracta donar suport a l'emprenedoria agrària, per fomentar el relleu agrari.

A través de varies entitts i amb col.laboració de l'administració pública, s'ha construït un corral i totes les infrastructures necessàries perquè en aquest cas, dos joves, l'Abril i l'Àlex puguin desenvolupar i testar el seu projectecte en aquest cas de cabrum de llet. També se'ls i fa un acompanyament i seguiment integral desde l’inici de l’activitat.